1956-njy ýylda IBM kompaniýasy özüniň ilkinji magnit disklarynda işleýan ýat saklaýjy enjamyny köpçülige hödürledi. Magnit disklaryň agramy bir tonnadan gowrak bolup, onuň 5 megabaýt maglumaty saklamaga mümkinçiligi bardy. Ýarym asyr geçenden soňra, iň ejiz Iphone 5s-iň agramy 112 gram bolup, onuň 16 gigabaýt maglumaty saklamaa mümkinçiligi bar. Bu bolsa ilkinji enjama garanda 3200 esse uludyr.

3219